Avhandling


Skrubbsår


Utgiven: 2017

"Skrubbsår" är en genusvetenskaplig avhandling om hur hiv som kronisk sjukdom föreställs och erfars i dagens Sverige.

Med fokus på känslor och kroppsligheter analyserar Desireé Ljungcrantz samtida hiv-berättelser i populärkulturen och i djupintervjuer med personer som har hiv. Här undersöks hur en hiv-diagnos öppnar upp särskilda erfarenheter och hur hiv blir påtaglig i en mängd situationer i vardagslivet.

Författaren synliggör hur hiv-berättelser berör skam och rädsla, där samhällets föreställningar likt vassa gruskorn skrubbar mot hiv-positiva kroppar, skapar skrubbsår. Känslor såsom stolthet och ilska förekommer också, och utgör strategier - ett slags plåster - för att leva ett liv med hiv.

Desireé Ljungcrantz poetiska och autofiktiva skrivande skapar kontinuerligt en närhet till hiv, som inte bara utforskas akademiskt, utan gestaltas. Det bjuder in till att uppleva hur det kan vara att bli med hiv.



Boken kan beställas här:
Bokus

Adlibris
Artiklar och antologier



Skrubbsåret som poetiskt akademiskt skrivande (2022):
Lambda Nordica


En inspirerande satellit om hiv idag (2020):
Lambda Nordica


HIV and the Somatechnics of Viral Networks, Temporalities and Politics (2020):
Edinburgh University Press


A positive positive?: intersectional analysis of identification and counter-identification in three contemporary HIV narrative (2019): Routledge


Att göra hiv och dess känslor: ett utforskande av rädsla och skam (2015):
Lambda Nordica


Skam, stolthet och respekt: nyanser, känslor och queer potential i berättelser om att ha hiv (2015):
Tidskrift för Genusvetenskap
Populärvetenskap



Fittskrift
Den riskabla fittan (2020)

Boken kan beställas här:
Tant Gul Förlag

Bokus

Adlibris
Tillbaka