Patronus


Utgiven: 2021
Förlag: Vrinnevi Society

I Patronus tre huvudavsnitt Sonen, Fadern och Farfadern tecknas barndom, vuxenblivande och åldrande som ett sökande efter ett hem, en trygghet, förlåtelse, liv och död. Genom det poetiska språket och rytmen förs läsaren in i sinnliga scener och mikrobiotoper med lager av mystik. Det doftar, det låter, det känns. Via fotnoterna och det associativa skrivandet vecklar berättelsen ut sig. Patronus är en syskonroman till romanen Hyperdulia.

Bokus

Adlibris
Hyperdulia


Utgiven: 2019
Förlag: Ekström & Garay

Hyperdulia är en berättelse om liv och död, och om gränser mellan vansinne och skönhet. Om släkthistoriens konsekvenser och moderskapets ambivalenta position. En magiskt realistisk deckare med poetiska drag, en roman vars berättande pågår i flera lager, med sidospår och fotnoter som utvecklar och fördjupar historien. Hyperdulia är en syskonroman till Patronus.

Bokus

Adlibris
Tillbaka